Tag

VEO AR Glasses SDK

VEO AR Glass SDK jest naszą flagową aplikacją napisaną w Unity3D obsługującą w czasie rzeczywistym wizualizację danych nawigacyjnych typu ląd i woda na okularach: Epson BT-300 Moverio, Vuzix Blades, Vuzix M400, Realware HMT-1. Aplikacja jest w stanie otrzymywać strumień danych ze swojego serwera zlokalizowanego na telefonie i wizualizować te dane na różnych okularach. Używamy 9-osiowych IMU dostępnych na okularach aby ustalić gdzie dokładnie zlokalizowana jest głowa użytkownika i na tej podstawie nałożyć dane nawigacyjne na rzeczywisty świat.

Dalszy rozwój SDK-a do postaci końcowej kastomizacji powinien być realizowany wespół z naszymi specjalistami.

Laptop with map
Tag

VeoMaps.com

VEO Maps to wysokowydajny, kompletny i osadzalny system map łatwy w integracji z Twoją architekturą systemową. System napisany jest w ReactJS i dostarczany jest jako kompozycja współdzielonych i odrębnych elementów API. Możesz osadzić mapy VEO w swoich systemach wymieniając Google Maps lub innych dostawców. Nasza platforma wykorzystuje Mapbox ale rozszerza go znacznie o swoje UI oraz własne techniki geocodingu i reversegeocodingu, które czytają dane z wielu źródeł: OpenStreetMaps, Wikipedii, źródeł własnych VEO. Ponadto budujemy serwer prezentacji danych pogodowych w oparciu o model GFS. Platforma zbiera dane od użytkowników systemu Xploria i rośnie każdego dnia. Mapy VEO łatwo osadzić w innych serwisach www, dodając przy tym zewnętrzne warstwy i dane.

Tag

VEO Data API

VEO Data API umożliwia pytanie naszych baz danych w postaci usługi REST API i GraphQL API. Możesz korzystać z naszych danych zaraz po podpisaniu umowy licencyjnej

Nasze usługi:

  1. Serwer map wektorowych i satelitarnych Mapbox dostosowany przez nas
  2. POI Server
  3. Geocoding
  4. Reverse geocoding
  5. Land/Water recognition API
  6. POI comments, rating
  7. Media streaming server
  8. Our GIS layers: marinas videos, risk zones
Home Page Computer