System mobilnej termowizji wykrywającej gorączkę

VEO Sp. z o.o. od dnia 01.02.2021 r. realizuje jako partner w konsorcjum z SKA Polska Sp. z o.o. projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

„System mobilnej termowizji wykrywającej gorączkę, działający w oparciu o autorskie wiruso, wstrząso i wodoodporne gogle Rzeczywistości Rozszerzonej.”

 

Cel projektu: Stworzenie urządzenia bazującego na goglach Rzeczywistości Rozszerzonej, umożliwiającego mobilny pomiar temperatury osób przemieszczających w miejscach publicznych.

Planowane efekty projektu: Innowacyjny produkt wdrożony w obszarze wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa w szczególności w miejscach publicznych szczególnie wrażliwych epidemiologicznie, takich jak np. lotniska, dworce, ulice, szpitale, urzędy, miejsca wzmożonego ruchu i skupiska ludzi. Rozwiązanie umożliwi mobilny monitoring termowizyjny i selekcję osób z podwyższoną temperaturą niezależnie od warunków pogodowych i środowiskowych, gdzie nie ma możliwości użycia stacjonarnych rozwiązań.

 

Wartość projektu (konsorcjum): 4 049 530,17 zł, w tym partner 2 866 155,17 zł

Wartość dofinansowania projektu (konsorcjum): 2 935 616,65 zł, w tym partner 2 047 391,65 zł